O mne

Homeopatia je pre mňa viac než len prírodná liečba bez vedľajších účinkov. Vnímam ju ako prirodzenú cestu k zdraviu a sebarozvoju zároveň. Ukázala mi spôsob, ako citlivejšie vnímať samu seba, vzťahy a uvedomovať si životné situácie hlbšie a v súvislostiach. Stala sa mojou spoločníčkou na ceste životom.

“Homeopatia vnáša do života nadhľad a porozumenie. Prináša vedomie toho, čo sa deje.”

Všetko k nám prichádza v pravý čas a ako sa hovorí, keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde. V tomto duchu som sa v roku 2009 stretla s homeopatiou. Bolo to obdobie, kedy som v živote nachádzala nový smer a pre svoje deti hľadala liečbu, ktorá by im pomohla. Hneď si ma získala svojou prirodzenosťou a liečebnými výsledkami. Dlho netrvalo a stala sa mojou veľkou záľubou. Tá neustále rástla, až prerástla do bodu, kedy som si jedného dňa povedala, že budem robiť naplno to, čo ma baví, čo mám rada, a hlavne čo dáva zmysel mne a zároveň aj iným. A tak sa od roku 2018 venujem homeopatii naplno profesionálne.

Dnes pomáham, píšem, prednášam a vzdelávam, aby sa o dobrom mene homeopatie dozvedelo čo najviac ľudí, aby ju mohli sami vyskúšať a začať úspešne používať v domácej praxi, aby aj iní mali šancu žiť kvalitnejší a zdravší život.

Homeopatia je tu pre nás všetkých. Ak uzdravíme a zmeníme seba, uzdravia sa aj vzťahy a svet okolo nás. Len zdraví ľudia môžu vytvoriť zdravé prostredie. Taký je prirodzený zákon rezonancie.

Vzdelanie

Vzdelanie v homeopatii som získala na SAKH Slovenskej akadémii klasickej homeopatie pod vedením homeopata MUDr. Vladimíra Petrociho. Som registrovanou členkou SKH Slovenskej komory homeopatov a riadim sa jej etickým kódexom.

  • 2010-2011  Domáca homeopatia I. – základný polročný kurz
  • 2012-2013  Domáca homeopatia II. – séria nadstavbových seminárov
  • 2013            Mama Tata kurz – homeopatia pre obdobie tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
  • 2013-2017  Slovenská akadémia klasickej homeopatie – 4 – ročné štúdium klasickej homeopatie

Naďalej pokračujem vo vzdelávaní a pravidelne sa zúčastňujem odborných seminárov organizovaných Slovenskou komorou homeopatov a Slovenskou akadémiou klasickej homeopatie.

Menu