Aktivity

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Písanie ma veľmi baví. Touto formou sa delím s vami o svoje myšlienky, skúsenosti z praxe, o prípady klientov, ktorým pomohla homeopatia.

Moje autorské články nájdete na tomto webe v časti blog, v časopisoch VitalitaBalansSlovenka – zdravie rodiny, v dvojmesačníku Dieťa a v Homeo magazíne.

Podieľam sa tiež na obsahovej štruktúre webovej stránky SKH a som vedúcou členkou realizačného tímu FB stránky Slovenskej komory homeopatov Homeopatia online.

PRE VEREJNOSŤ:

Káva s homeopatkou je nezáväzné informatívne stretnutie ZDARMA. Pre tento formát pravidelných prednášok v Košiciach som sa rozhodla, pretože v médiách sa v rámci témy homeopatie dostanete prevažne k názorovo jednostranným až skresleným informáciám prezentovaných v teoretickej rovine od ľudí, ktorých s homeopatiou nespája vzdelanie ani skúsenosti.

Mojim prianím je, aby sa o dobrom mene homeopatie dozvedelo čo najviac ľudí, lebo liečivý potenciál homeopatie je obrovský. A na to, aby ste mohli zvážiť, či homeopatia môže alebo nemôže byť pre vás v niečom užitočná, potrebujete objektívne a pravdivé informácie.


KÁVA S HOMEOPATKOU

3. júna 2021

PONUKA KURZOV

VZDELÁVANIE:

Polročný kurz homeopatie považujem za najlepší a hlavne praktický prostriedok k tomu, ako sa naučiť správne používať homeopatiu na liečbu bežných akútnych ochorení. Sama som takýto kurz na začiatku mojej homeopatickej cesty absolvovala. Dnes ho organizujem aj ja v Košiciach pre všetkých, ktorí hľadajú účinný a bezpečný spôsob liečby bez použitia chémie a čakania v radoch medzi chorými.

Online webináre, na ktorých si z pohodlia vášho domova osvojíte v krátkom čase techniku homeopatického predpisu a začnete praktizovať homeopatiu s dobrými výsledkami. Webináre sú rozdelené do 3 samostatných tém – Začíname s homeopatiou, Homeopatia v živote ženy, Homeopatia v živote detí.

Minulé prednášky


14. 12. 2019 / Zdravé vianočné trhy / Homeopatická liečba alergických ochorení

26. 10. 2019 / Festival Harmónia v živote / Prednáška s premietaním filmu o homeopatii

19. 06. 2019 / Kaviareň Pinet Club, Borovicový háj / Prednáška s premietaním filmu o homeopatii

17. 05. 2019 / Výstava zdravia Ezofest / Homeopatická liečba tráviacich problémov

05. 04. 2019 / Harmónia centrum sebarozvoja / Zoznámte sa s homeopatiou

13. 03. 2019 / Halmi place / Prednáška s premietaním filmu o homeopatii

01. 02. 2019 / Harmónia centrum sebarozvoja / Cestou homeopatie

02. 12. 2018 / Festival Harmónia v živote / Prednáška s premietaním filmu o homeopatii

15. 12. 2018 / Zdravé vianočné trhy / Homeopatia – sila ukrytá v prírode

02. 06. 2018 / Výstava zdravia Ezofest / Homeopatia – prirodzené riešenie zdravotných problémov

13. 04. 2018 / Dobrá čajovňa / Ako na bežné problémy homeopaticky

Menu