Homeopatia pri liečbe nebezpečných epidémií

  1. Domov
  2. Homeopatia
  3. Homeopatia pri liečbe nebezpečných epidémií
zakladna homeopaticka lekarnicka

Homeopatia, známa svojou jemnosťou a bezpečnosťou, preukazuje už viac ako dvesto rokov svoju nemennú a mimoriadnu účinnosť. Je rovnako účinná pri liečbe akútnych, chronických i epidemických infekčných ochorení. Práve o tých epidemických bude reč v nasledujúcich riadkoch.

Viktoriánske obdobieV 19.storočí bola chorobnosť a úmrtnosť obyvateľstva do značnej miery ovplyvnená epidemickými chorobami. A bola to práve homeopatia, ktorá hneď od svojho zrodu dosahovala vtedy pri liečbe epidémií pozoruhodné úspechy, čím si vyslúžila dobrú povesť a dostala sa do širokého povedomia ľudí.

Začiatkom 20. storočia vydal lekár Thomas Lindsley Bradford analýzu veľkých epidémií pod názvom „Logika čísel“ (The Logic of Figures). Dokumentoval v nej účinnosť homeopatickej liečby a porovnal ju s účinnosťou konvenčnej liečby. Z porovnania záznamov stoviek nemocníc vyplynulo, že úmrtnosť klasicky liečených pacientov bola 2-krát až 8-krát vyššia ako u pacientov liečených homeopaticky. Pozrime sa bližšie na pár príkladov z tých čias.

Homeopatia a týfus

V roku 1813 vznikla po prechode Napoleonovej armády cez Nemecko veľká epidémia týfusu. Najviac bola rozšírená v Berlíne a Lipsku, kde v tom čase praktizoval homeopatiu jej zakladateľ Samuel Hahnemann. Sám liečil 183 pacientov s týfusom, z nich zomrela len jedna žena v staršom veku. V tom istom čase bola pri konvenčnej liečbe týfusu úmrtnosť 40 – 50 %.

Homeopatia a cholera

V roku 1831 zachvátila Európu epidemická vlna cholery, najobávanejšia a najničivejšia choroba tej doby. Úmrtnosť pri konvenčnej liečbe bola vysoká, dosahovala vyše 50%. V Rakúsko-uhorskej monarchii bolo zdokumentovaných 1269 prípadov cholery liečenej homeopaticky. Z celkového počtu pacientov zomrelo 85, čo predstavuje 6,7 percentnú úmrtnosť.

V roku 1854 postihla ďalšia vlna epidémie cholery samotné mesto Londýn. V tom čase bola Londýnska homeopatická nemocnica jedinou, ktorá vykazovala výsledky hodné povšimnutia. Pri konvenčnej liečbe zomieralo 51,8 % ľudí, pri homeopatickej liečbe to bolo 16,4 %. Zásluhou lekára a zároveň zakladateľa Londýnskej homeopatickej nemocnice Dr. Fredericka F.H. Quina sa tento fakt dostal aj do vládnej správy pod názvom Modrá kniha. Okrem toho v nej bola uvedená aj  skutočnosť, že lekársky inšpektor zaznamenal v tejto nemocnici vyliečenie aj takých prípadov, ktoré v klasických nemocniciach končili ako smrteľné. Mimochodom Dr.Quin bol počas svojho pôsobenia v Tišňove na Morave v roku 1832 sám vyliečený z cholery homeopatickou metódou.

Podobný priebeh pri liečbe cholery zaznamenali  v roku 1849 aj v Cincinnati v štáte Ohio. Z 1116 pacientov liečených homeopatickou metódou zomrelo 35, čo v tomto prípade činí úmrtnosť 3%.

Homeopatia a chrípka

Španielska chrípka v rokoch 1918-1919 bola poslednou veľkou pandémiou. Nakazilo sa ňou 20% vtedajšej svetovej populácie a vyžiadala si viac obetí, ako ich bolo počas 1.svetovej vojny.  Faktom však ostáva, že úmrtnosť pacientov liečených konvenčne bola od 7% do 30% a u pacientov liečených homeopaticky 1,5%.

Homeopatické liekyZdokumentovaných homeopaticky liečených epidemických prípadov z minulosti je omnoho viac, no aj súčasnosť prináša rovnako povšimnutia hodné výsledky. Osýpky sú v niektorých krajinách v Európe stále zdravotným problémom. Pri porovnaní konvenčnej liečby s homeopatickou vyplynulo, že pri homeopatickej starostlivosti bol zaznamenaný o polovicu menší výskyt komplikácií a viacnásobne menší počet hospitalizácií.

Homeoprofylaxia leptospirózy na Kube

Obzvlášť mimoriadny úspech zožala homeopatická liečba a prevencia leptospirózy na Kube v rokoch 2007-2008. Leptospiróza, nazývaná aj „potkania žltačka“, je infekčné bakteriálne ochorenie spôsobené baktériou rodu Leptospira. Kubánski obyvatelia sú epidémii tohto ochorenia vystavení každoročne, najviac v mesiacoch august a september, v dobe výskytu povodní spôsobených hurikánom, kedy vodné zdroje dosahujú najvyšší stupeň znečistenia. Leptospiróza sa prejavuje širokým spektrom symptómov. Najčastejšie sú to vysoké horúčky, bolesť hlavy a svalov, zvracanie, bolesti brucha, hnačka. V prípade, že človek postihnutý nákazou nie je včas liečený, môže dôjsť ku poškodeniu obličiek a zlyhaniu pečene. Tendencia počtu infikovaných stúpala nepretržite od roku 1987 aj napriek distribúcii očkovacej látky proti leptospiróze. Obdobie rokov 2007-2008 sa vyznačovalo extrémne silnými hurikánmi, ktoré postihli Kubu. Ale v auguste 2007 nastal bod zlomu a stúpajúca línia klesla až k nule. I napriek vrcholnej sezóne hurikánov a povodní, kedy mnoho ľudí prichádza o svoje príbytky a kedy počet bezdomovcov enormne stúpa. Stalo sa tak dva týždne potom, čo sa 2,5 milióna ľudí v troch kubánskych provinciách zúčastnilo programu homeopatickej profylaxie nákazy leptospirózou pod vedením  Finlay Inštitútu a tímu kubánskych lekárov a homeopatov. Už v tom istom roku nepodľahol ochoreniu žiaden hospitalizovaný a infikovaný človek a v roku 2008 klesol počet infikovaných ľudí na historické minimum. Od tej doby nebolo zaznamenané žiadne úmrtie spôsobené touto nákazou.

Homeopatická profylaxia je netoxická a neinvazívna metóda prevencie konkrétnych chorôb a epidémií. Práve vďaka nej sa na Kube podarilo dostať problém s leptospirózou pod kontrolu. Kubánsky tím zároveň priznal, že neobjavili nič nové, čo sa týka homeopatie, jej princípov a aplikácie.

Autor: Mgr. Janette Bakajsová

Foto: pixabay.com

Článok vyšiel v skrátenej forme na webnoviny.sk

 

ZDROJE:

http://homeopathyplus.com/homeoprophylaxis-cuban-experiences-on-leptospirosis/

https://homeopathyresource.wordpress.com/2009/01/01/successful-use-of-homeopathy-in-over-5-million-people-reported-from-cuba/

http://www.homeopathyworks.com/blog/homeopathy-during-the-deadliest-epidemic-ever-recorded/

http://hpathy.com/homeopathy-papers/some-history-of-the-treatment-of-epidemics-with-homeopathy/

http://www.homeopatie.cz/homeopaticka-prevence-nemoci/

https://archive.org/details/logicoffiguresor00brad

http://www.hahnemann.at/docs/documenta2008.pdf

http://homeoint.org/morrell/londonhh/outbreak.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839

Predchádzajúci článok
Homeopatia v živote športovcov
Nasledujúci článok
Ako na hemoroidy homeopaticky
Menu